w Kędzierzynie-Koźlu

parafia św. Floriana

Sakrament Chrztu Świętego


Uwaga!
Rodzicem chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, jest katolikiem, przyjęła Sakrament Bierzmowania, prowadzi życie zgodne z wiarą, jest wolna od jakielkolwiek kary kanonicznej.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które nie spełniają praktyk religijnych, żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.


Wymagane dokumenty:
- akt urodzenia dziecka ( do wglądu )
- zaświadczenia o godności zostania rodzicem chrzestnym
( dotyczy chrzestnych spoza naszej parafii )

Potrzebne dane dotyczące rodziców chrzestnych:
- imię i nazwisko,
- rok urodzenia,
- adres (miejscowość, ulica, nr domu ).


PYTANIA DOTYCZĄCE CHRZTU

Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:
-gładzi grzechy,
- daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),
- czyni nas członkami Kościoła katolickiego,
- daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu?
Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).  

Jak się chrzci?
Chrzci się przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa: "N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".  

Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?
Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: "Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16). Powiedział też: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).  

Dlaczego chrzest przyjmuje się tylko raz w życiu?
Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, "charakter", który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.  

Kto może chrzcić w razie konieczności?
W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje kandydata, mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"

Intencje parafialne

Ogłoszenia parafialne

Godziny Mszy Świętych

Niedziela: 

8:00, 10:00,  16:00

 

Dni powszednie:

poniedziałek i środa: 8:00
wtorek i czwartek: 18:00
piątek: 17:00
sobota (liturgia niedzielna): 18:00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w czwartek 17:30 - 18:00

 

Okazja do spowiedzi
przed każdą Mszą Świętą oraz w czwartek podczas adoracji.

Plakaty i zaproszenia


2023 rok

Katechumenat

[aktualizacja: 29.01.2024]
Na rok 2024