w Kędzierzynie-Koźlu

parafia św. Floriana

Sakrament Małżeństwa

Potrzebne dokumenty: malzenstwo

- Metryka chrztu - aktualna ( nie więcej niż 3 miesiące )
- Świadectwo bierzmowania - zanotowane na metryce chrztu lub odrębne zaświadczenie
- Dowody osobiste - do wglądu
- Ostatnie świadectwo z religii - do wglądu
- Kurs Przedmałżeński
- Jeśli ślub będzie konkordatowy - zaświadczenie z USC ( Urząd Stanu Cywilnego ) - ważne 3 miesiące - dlatego dostarczamy je już po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego
- Osoby będące w związku cywilnym przynoszą akt ślubu z USC


W sprawie sakramentu małżeństwa należy zgłosić się najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem, po uprzednim umówieniu się z księdzem bezpośrednio lub przez kancelarię.


Zapowiedzi przedślubne wywieszone są w gablocie przy kościele.


PYTANIA DOTYCZĄCE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Co rozumiemy przez małżeństwo?
Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Jakimi słowami św. Paweł podkreślił wielkość sakramentu małżeństwa?
Święty Paweł Apostoł napisał: "Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówię" w odniesieniu do Chrystusa o do Kościoła" (Ef 5, 25.32).

Jaką łaskę daje sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność ich na drodze do życia wiecznego.

Dlaczego zawieranie małżeństw jest aktem publicznym?
Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Jakie cechy istotne posiada małżeństwo?
Do cech istotnych małżeństwa należy:
- jedność, - nierozerwalność, - otwartość na przyjęcie dzieci.

Jaka jest sytuacja małżonków rozwiedzionych?
Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze.

Dlaczego dom rodzinny nazywamy "Kościołem"?
Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Intencje parafialne

Ogłoszenia parafialne

Godziny Mszy Świętych

Niedziela: 

8:00, 10:00,  16:00

 

Dni powszednie:

poniedziałek i środa: 8:00
wtorek i czwartek: 18:00
piątek: 17:00
sobota (liturgia niedzielna): 18:00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w czwartek 17:30 - 18:00

 

Okazja do spowiedzi
przed każdą Mszą Świętą oraz w czwartek podczas adoracji.

Plakaty i zaproszenia


2023 rok

Katechumenat

[aktualizacja: 29.01.2024]
Na rok 2024