w Kędzierzynie-Koźlu

parafia św. Floriana

Historia Parafii

dekretOsiedla mieszkaniowe „Azoty” i „Zacisze” należą do miasta Kędzierzyn - Koźle mimo znacznej odległości od centrum. Zostały one zbudowane częściowo w czasach II Wojny Światowej i rozbudowane w latach późniejszych. Mieszkańcy tych osiedli korzystają ze żłóbka, przedszkola, szkoły podstawowej, sklepów różnych branż, poczty i punktów usłu-gowych. Znajdują się tu też hotele, szkoła zawodowa z internatem, ośrodek zdrowia i obiekty rekreacyjno-sportowe (basen, lodowisko). Od macierzystej parafii św. Mikołaja dzieli je około 4 km w tym ochronny pas lasu. Ta odległość oraz trudności lokacyjne leżały u podstaw wieloletnich starań mieszkańców o wybudowanie kaplicy. Zabiegano o to bez-skutecznie od 40 lat.

W połowie lat pięćdziesiątych powstał pierwszy komitet budowy kościoła, któremu prze-wodniczył Pan Antoni Pawelak. Mimo usilnych starań, Dyrekcja Zakładów Azotowych i władze miejskie nie wyraziły zgody na wybudowanie nawet kaplicy.

budynekNowy komitet zabiega o zgodę Dyrekcji Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” o przekaza-nia wolno stojącego budynku na Osiedlu „Zacisze”. Budynek po niewielkim remoncie mógłby spełniać rolę kaplicy. Budynek powstał w 1945 roku. Początkowo mieścił się tam klub „Śmiałek” i korzystała z niego młodzież Ochotniczych Hufców Pracy mająca w sąsiedztwie swoje kwatery. Odbywały się tam dyskoteki oraz projekcje filmów.

Kuria Diecezjalna w Opolu dnia 22 czerwca 1990 r. erygowała parafię pod wezwaniem św. Floriana w Kędzierzynie - Azotach. Odbyło się to wszystko w ciągu jednego tygodnia. W tym samym dniu ks. Biskup Alfons Nossol ustanowił ks. Jana Dworzaka proboszczem nowej parafii.

Do spraw proceduralnych należało jeszcze ustanowienie patrona nowej parafii. Biorąc pod uwagę fakt bliskiego sąsiedztwa kościoła z zakładami chemicznymi i dobrze zorganizo-waną jednostką straży pożarnej, Kuria Diecezjalna ustanowiła św. Floriana - patrona strażaków i chemików - opiekunem naszej parafii. O trafności doboru patrona niech poświadczy wspomnienie księdza Proboszcza: “Gdy przywiozłem do zatwierdzenie projekt budowy kościoła, Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu miał pewne zastrzeżenia i wątpliwości. Gdy powiedziałem, że patronem parafii jest św. Florian wątpliwości te zniknęły natychmiast. W ten sposób św. Florian już na początku nam pomógł.”

Na zlecenie ks. Proboszcza rozpoczęto prace nad przygotowaniem projektu przebudowy istniejącego budynku. Projektanci:kosciol
1. Ewa Krupa - architekt główny
2. inż. Tadeusz Buczma - branża budowlana
3. mgr inż. Jerzy Pięta - instalacja CO i węzeł cieplny
4. inż. Barbara Petek - instalacje elektryczne
5. inż. Jan Krzeszowski - opinia techniczna, metryka projektu
6. mgr inż. Teresa Klimek - instalacja wodno-kanalizacyjna

planW 1992 rokuuzupełniono niektóre szaty liturgiczne. Część z nich została ofiarowana przez parafian, a pozostałe zostały zakupione za około 10 mln starych polskich złotych. Za sumę kilkunastu milionów dokupiony został sprzęt elektroniczny i nagłaśniający (wzmacniacz, kolumny głośnikowe i mikrofony).

Doprowadzono do stanu surowego budowę wieży kościelnej. Prace wykończeniowe przełożono na wiosnę 1993 roku. Odwiedziny duszpasterskie w dniach 28 grudnia 92 roku do 30 stycznia 93 roku przyjęło 95 % mieszkańców naszej parafii. A w niektórych rejonach nawet 100%...

więcej w linku poniżej...

 

TUTAJ MOŻESZ OBEJRZEĆ CAŁĄ KRONIKĘ ZAWIERAJĄCĄ POCZĄTKI WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

 

 

Intencje parafialne

Ogłoszenia parafialne

Godziny Mszy Świętych

Niedziela: 

8:00, 10:00,  16:00

 

Dni powszednie:

poniedziałek i środa: 8:00
wtorek i czwartek: 18:00
piątek: 17:00
sobota (liturgia niedzielna): 18:00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w czwartek 17:30 - 18:00

 

Okazja do spowiedzi
przed każdą Mszą Świętą oraz w czwartek podczas adoracji.

Plakaty i zaproszenia


2023 rok

Katechumenat

[aktualizacja: 29.01.2024]
Na rok 2024