w Kędzierzynie-Koźlu

parafia św. Floriana

Sakrament Namaszczenia Chorych

Po uprzednim zgłoszeniu chorego w kancelarii:
- W sobotę po pierwszym piątku miesiąca odwiedziny chorego przez kapłana


W wypadkach nagłych:

- Sakrament Pokuty
- Sakrament Namaszczenia Chorych
- Wiatyk


ISTOTA SAKRAMENTU
Nie jest to "ostatnie namaszczenie", ale sakrament uzdrowienia i umocnienia, w którym Bóg dodaje siły i łaski, aby chrześcijanin wytrwał w chorobie i jeśli to możliwe powrócił do zdrowia. Cierpienie znoszone razem z Chrystusem staje się sytuacją zbawienia.PYTANIA DOTYCZĄCE SAKRAMENTU NAMASZCZENIA CHORYCH

Jak często można przyjmować sakrament chorych?
Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.

Kto udziela namaszczenia chorych?
Namaszczenia chorych udzielają kapłani, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego.

Jak udziela się namaszczenia chorych?
Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.

Jakie skutki sprawia namaszczenie chorych?
Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące: - zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła, - umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością, - przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty, - powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego, - przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Intencje parafialne

Ogłoszenia parafialne

Godziny Mszy Świętych

Niedziela: 

8:00, 10:00,  16:00

 

Dni powszednie:

poniedziałek i środa: 8:00
wtorek i czwartek: 18:00
piątek: 17:00
sobota (liturgia niedzielna): 18:00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w czwartek 17:30 - 18:00

 

Okazja do spowiedzi
przed każdą Mszą Świętą oraz w czwartek podczas adoracji.

Plakaty i zaproszenia


2023 rok

Katechumenat

[aktualizacja: 29.01.2024]
Na rok 2024